Norske banker kan ha krevet ulovlig høy rente på boliglånet

I en ny dom fra den internasjonale EFTA-domstolen er det slått fast at islandske boliglåneavtaler til forbrukere er for uklare når det gjelder bankens adgang til å heve renten. At låneavtalen har generelle bestemmelser om at banken kan heve renten når markedet eller inntjeningskapasiteten tilsier det, er ikke godt nok.

Konsekvensen av en uklar regulering kan være at banken mister muligheten til å heve renten i det hele tatt. De må også tilbakebetale rentehevingen som er gjort siden avtalen ble inngått med forbrukeren. Dette betyr at islandske kunder trolig kan kreve at boliglånsrenten settes ned til det som opprinnelig ble avtalt, og samtidig få en utbetaling fra banken på det som er krevet for mye i rente.

Dommen fra EFTA-domstolen gjelder bare Island, men gjelder et regelverk som også norske banker må følge. Mange norske banker har tilsvarende uklar regulering i sine boliglånsavtaler, noe som betyr at også disse kan bryte med det internasjonale regelverket. I så fall er også norske banker forpliktet til å sette ned renten til det som opprinnelig var avtalt. De kan også ha en plikt til å tilbakebetale det som er krevet for mye i rente på grunn av ulovlige justeringer.

Advokatfullmektig Halvard H. Skarpmoen hos Forbrukeradvokaten sier at dette fortsatt er uklart i norsk rett, men at det for også mange norske forbrukere kan være grunn til å sende et krav til banken om nedjustering av renten på boliglånet.

Om du har en sak kan Forbrukeradvokaten kontaktes for en uforpliktende vurdering.