Forsikring

Forbrukeradvokaten om banksvindel

– Og når du først sitter på kroken, så har du penger som du gjerne vil ha tilbake. Da bruker svindlerne det til å tyne deg for enda mer penger, sier advokatfullmektig Halvard Skarpmoen i Forbrukeradvokaten. https://www.nettavisen.no/nyheter/ble-svindlet-for-1-5-millioner-banken-lop-fra-ansvaret/s/5-95-1369203?fbclid=IwAR32Z3vxzc1mEsP-Atcq8SN2s0eDUNMP93DDUyVVHRRO5nncSCUJTj4z7NA

Boligkjøper fikk dekket utbedringskostnader direkte fra selgers bygningsforsikring

I en avgjørelse fra Finansklagenemda er det avklart at kjøper kan rette mangelskrav direkte til selgers bygningsforsikring når han har fått fullmakt fra selger. I saken hadde en kjøper oppdaget et rotte- og museproblem som hadde forårsaket skader på boligen før overtakelse. Selv om kjøper hadde tegnet egen bygningsforsikring fikk han ikke dekket utbedringskostnadene fordi …

Boligkjøper fikk dekket utbedringskostnader direkte fra selgers bygningsforsikring Les mer »

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN

  Forbrukeradvokaten ble kontaktet av forbruker som hadde havnet i en håndverkertvist. Advokatbistand i slike saker er dekket av hjemforsikringen/innboforsikringen. Forbruker hadde vært forsikret i Tryg i mange år via sitt forbund. I tillegg hadde forbruker tegnet individuell forsikring først hos Storebrand, før den i juli 2019 ble tegnet hos Tryg. Forbrukeradvokaten tok kontakt med …

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN Les mer »

Forsikringsselskap anførte svik for sent

En forsikringstaker kjøpte bolig tiltenkt som fritidsbolig. I tilstandsrapport ved kjøp fremkom det at boligen hadde akutt behov for vedlikehold. I forsikringspapirene krysset forsikringstaker av «nei» på spørsmål om boligen hadde behov for rehabilitering og skrev at boligen hadde normal standard. Et halvt år etter, april 2019, brant boligen mens forsikringstaker befant seg i utlandet. …

Forsikringsselskap anførte svik for sent Les mer »

Help Forsikring felt i disiplinærutvalget

To forbrukere hadde kjøpt rettshjelpsforsikring fra Help i forbindelse med huskjøp. De reklamerte på mangler ved boligen, og fikk bistand fra en advokat og en advokatfullmektig i Help. Forbrukerne var ikke fornøyde med bistanden, og klaget derfor inn advokatene fra Help til disiplinærutvalget. Forbrukerne anførte at advokatene ikke opptrådte uavhengig fordi de var farget av …

Help Forsikring felt i disiplinærutvalget Les mer »