Ukategorisert

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten

  Saker som omhandler en verdi på over kr 125 000 har man kunnet ta direkte inn for tingretten så fremt begge parter har vært representert av advokat. Fra 1. juli i år ble denne grensen oppjustert til kr 200 000. Fra samme dato skal også alle saker som omhandler formuesverdier på under kr 250 …

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten Les mer »

Ny dom fra lagmannsretten gir boligkjøpere prisavslag for skjeggkre

  Frostating lagmannsrett avsa dom den 22. juni i år hvor kjøper av bolig ble tilkjent prisavslag grunnet skjeggkre. Kjøpesummen på boligen var kr 4 785 000. Lagmannsretten uttalte at skjeggkre utgjør en mangel, og at denne mangelen består av to elementer. Det første elementet er at det har tatt svært lang tid å bekjempe skjeggkrebestanden, i …

Ny dom fra lagmannsretten gir boligkjøpere prisavslag for skjeggkre Les mer »

Frekke folk på finn.no

Har du måttet vente forgjeves på noen som skulle kjøpe kommoden din? Eller var du på vei for å kjøpe en ny lampe, men fikk en sms fra selger om at den var solgt til en annen? Mange opplever frustrasjon med kjøp og salg på finn.no. Advokat Ola Fæhn har for NRK gitt en vurdering …

Frekke folk på finn.no Les mer »

Bryggeplassen som nesten gikk tapt

  En hytteeier var lovet å få kjøpe bryggeplass og sjøbod fra den store grunneieren i området. Da grunneieren døde ville ikke barna hans stå ved tilbudet. Hytteeieren kontaktet Forbrukeradvokaten, og ble i Nedre Telemark tingrett representert av advokat Ola Fæhn. På slutten av hovedforhandlingen kom partene til enighet. Hytteeieren fikk kjøpe likevel og partene …

Bryggeplassen som nesten gikk tapt Les mer »

Kan du kreve erstatning når entreprenøren er forsinket som følge av koronaviruset?

  Entreprenørens levering forsinkes av koronaviruset – kan forbrukeren kreve dagmulkt/erstatning?   Koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og kan lede til at entreprenøren som bygger huset eller hytten din blir forsinket i sin levering. En problemstilling er om forbrukeren har krav på dagmulkt/erstatning for forsinkelsen. Forbrukere kan kontakte Forbrukeradvokaten for en nærmere vurdering.   …

Kan du kreve erstatning når entreprenøren er forsinket som følge av koronaviruset? Les mer »

Forbrukeradvokaten søker etter ny advokat/advokatfullmektig

I forbindelse med økende oppdragsmengde ønsker Forbrukeradvokaten å ansette en advokat i fast stilling. Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og at personen trives i advokatrollen. Det er en fordel med erfaring med prosedyre. Søkere med advokatbevilling vil bli prioritert. Den som søker bør være selvstendig, ansvarsbevisst og effektiv. Vi har et hyggelig, …

Forbrukeradvokaten søker etter ny advokat/advokatfullmektig Les mer »

Prisavslag for arealsvikt

Kjøper av leiligheten oppdaget at leiligheten var 11 kvm mindre enn opplyst i takst og prospekt. Kjøpers boligkjøperforsikring hadde ikke kapasitet til å ta ut saken, og Forbrukeradvokaten ble engasjert. Samme dag ble det tatt ut rettslige skritt mot eierskifteselskap, megler og takstmann. Like før partene skulle møtes i rettsmøte aksepterte eierskifteselskapet å utbetale et …

Prisavslag for arealsvikt Les mer »