Ukategorisert

Fra avslag til kr 287 500 i prisavslag

  Forbrukeradvokaten ved advokatfullmektig Emil August Fjellvang fikk eierskifteforsikringen til å betale kr 287 500 i prisavslag. Vår klient var meget fornøyd med bistanden og utfallet av saken.   Kjøper av en bolig tok kontakt med Forbrukeradvokaten etter å ha oppdaget fuktskade i vinterhagen, i tillegg til overskridelse av BYA og manglende søknad overfor kommunen. …

Fra avslag til kr 287 500 i prisavslag Les mer »

Hel eller delvis utbedring av bad? Forbrukeradvokaten uttaler seg i TV2 hjelper deg

  Forbrukeradvokaten, ved adv. Ola Fæhn, uttaler seg i Tv2 Hjelper deg torsdag 4. mars.   Badet ble pusset opp i 2019, men det var en rekke feil med utførelsen. Blant annet var det feil fall. Flere sakkyndige slo fast at badet måtte bygges opp på nytt. Det var en uenighet mellom sakkyndige om badet …

Hel eller delvis utbedring av bad? Forbrukeradvokaten uttaler seg i TV2 hjelper deg Les mer »

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN

  Forbrukeradvokaten ble kontaktet av forbruker som hadde havnet i en håndverkertvist. Advokatbistand i slike saker er dekket av hjemforsikringen/innboforsikringen. Forbruker hadde vært forsikret i Tryg i mange år via sitt forbund. I tillegg hadde forbruker tegnet individuell forsikring først hos Storebrand, før den i juli 2019 ble tegnet hos Tryg. Forbrukeradvokaten tok kontakt med …

Forsikringsselskap innvilget rettshjelp likevel, dagen etter at de mottok klage til FINKN Les mer »

Forsikringsselskap anførte svik for sent

En forsikringstaker kjøpte bolig tiltenkt som fritidsbolig. I tilstandsrapport ved kjøp fremkom det at boligen hadde akutt behov for vedlikehold. I forsikringspapirene krysset forsikringstaker av «nei» på spørsmål om boligen hadde behov for rehabilitering og skrev at boligen hadde normal standard. Et halvt år etter, april 2019, brant boligen mens forsikringstaker befant seg i utlandet. …

Forsikringsselskap anførte svik for sent Les mer »

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten

  Saker som omhandler en verdi på over kr 125 000 har man kunnet ta direkte inn for tingretten så fremt begge parter har vært representert av advokat. Fra 1. juli i år ble denne grensen oppjustert til kr 200 000. Fra samme dato skal også alle saker som omhandler formuesverdier på under kr 250 …

Endringer i hvilke saker som skal behandles i forliksrådet og hvilke saker som kan ankes til lagmannsretten Les mer »

Ny dom fra lagmannsretten gir boligkjøpere prisavslag for skjeggkre

  Frostating lagmannsrett avsa dom den 22. juni i år hvor kjøper av bolig ble tilkjent prisavslag grunnet skjeggkre. Kjøpesummen på boligen var kr 4 785 000. Lagmannsretten uttalte at skjeggkre utgjør en mangel, og at denne mangelen består av to elementer. Det første elementet er at det har tatt svært lang tid å bekjempe skjeggkrebestanden, i …

Ny dom fra lagmannsretten gir boligkjøpere prisavslag for skjeggkre Les mer »