Gruppesøksmål

Et gruppesøksmål innebærer at én eller en sammenslutning av rettssubjekter, kan gå til søksmål på vegne av en hel gruppe med lignende problem. Forbrukeradvokaten har erfaring med å føre saker for flere forbrukere mot samme motpart.

Eksempler på gruppesøksmål

For forbrukere kan dette være aktuelt i en rekke saker, som har vært i søkelyset de seneste år:

 • Sak mot bildelfirma: http://pub.tv2.no/nettavisen/hjelperdeg/article725171.ece
 • Pavarottisaken: Konsert i Frognerparken med halssyk Pavarotti
 • Erstatningskrav etter bruk av helsefarlige produkter: Tiedemans Fabrikker
 • Passasjerkrav grunnet kanselleringer mv.
 • Dekkbeissaken: En dekkbeisaksjon med ca. 700 husstander mot Jotun.
 • Lecapipesaken: Pålegg om riving av piper pga. brannfare.
 • Orkanskadesakene fra nordvestlandet i 1992

 Fordeler med gruppesøksmål

 • Gruppesøksmål vil kunne bli aktuelt for grupper av forbrukere som ofte står overfor mektige motparter. Praktisk gjennomførbare søksmålsform.
 • Behandling av en tvist i en gruppeprosess vil innebære mindre økonomisk risiko for den enkelte.
 • Bedre og mer balansert opplysning av sakens fakta og mer solide sakkyndige vurderinger, slik at vi får mer grundigere avgjørelser.
 • Rettssikkerhetsventil i viktige, prinsipielle saker der mange berøres og som ellers ikke ville blitt reist pga. tvistens størrelse.
 • En felles behandling av mange krav vil kunne gi store prosessøkonomiske fordeler for domstolene og samfunnet.
 • Behandling av likelydende tvister i en felles sak medfører at like tilfeller behandles likt,- noe som dessverre ikke alltid viser seg å være tilfellet.
 • Mulighetene for å møte en gruppe som motpart i en rettssak – må antas å ha en til dels stor preventiv effekt for gruppas motpart.
 • Bedre forbrukervernregler må sikres etterlevelse.
 • Innføring av gruppesøksmål vil kunne innebære en bedring av domstolskontrollen av saker som behandles feks. i reklamasjonsnemnder.