Tvister ved kjøp og salg av bolig

Hos Forbrukeradvokaten har vi spesialisert oss på boligtvister. Selv om du har tegnet boligkjøperforsikring kan Forbrukeradvokaten bistå deg i tvisten. Vi bistår også boligselgere hvis eierskifteforsikringen ikke dekker det ansvaret du kan komme i.

Har du kjøpt bolig med mangler?

Slitasje på bruktboliger og forventet levetid på bygningsdeler

Du må akseptere at boligen er alminnelig slitt og eldet. På en 100 år gammel bolig må du akseptere at den ikke er som ny. For 100 år siden ble det stilt andre krav til byggeskikker, og du må regne med at en rekke problemer med boligen har blitt slitt eller er modent for utskifting. For arbeider som er gjort på boligen senere, kan du kreve at har en bedre tilstand og tilfredsstiller påbyggingstidens byggekrav.

Baderom og drenering har lang levetid, men er ikke evigvarende. Man må kunne forvente at et baderom og drenering holder tett i svært mange år. Noen sakkyndige mener at levetiden på et baderom er 10-20 år. Produktleverandører antyder 30-50 år. Det er imidlertid forventningene til folk flest som skal legges til grunn. Folk flest vil forvente at badet holder tett lenger enn 10-20 år. Noen mener at en drenering bare skal holde i 20 år. Undersøkelsen som er sendt til kjøpere som har rettet krav til Norwegian Claims Link, viser at du spurte har en forventning om at baderom har en levetid på minst 30 år, og at dreneringen bør holde i over 50 år. Mange sakkyndige mener at et riktig konstruert bad skal holde tett i minst 40-60 år, og en drenering i minst 60-80 år.

Bagateller og synlige skader på eiendommen

Bagatellmessige feil må du godta. Det er neppe en mangel hvis du oppdager at taket har vært reparert, og at det kun står igjen en råtten planke som er skjult på et ufarlig sted på innsiden av veggen. I gamle hus, må man regne med at det er mindre feil og skader. Feil som koster for eksempel 5.000 kr eller mindre å utbedre, er ikke nødvendigvis mangler ved en eldre bolig.
Opplagte skader som du måtte oppdaget og stilt spørsmål om. Selgerens informasjonsplikt går foran kjøperens undersøkelsesplikt, men hvis du burde ha stilt spørsmål feks. fordi det var tydelige og omfattende soppskader i kjelleren eller dusjen, kan det bli vanskelig å hevde at dette er en mangel i ettertid.[§3-10]

Feilinformasjon og uriktige opplysninger fra selger

Det er også en mangel hvis selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, eller hvis det er forskriftsmangler ved boligen. Reglene om dette gjelder også hvis det er tatt generelt «som det er» – forbehold. Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

Mangler ved overtakelsen

Det er bare feil og skader ved overtakelsen som er en mangel. Er disse oppstått senere, kan du ikke stille selgeren til ansvar. Ofte vil imidlertid en feil som var til stede ved overtakelsen, først vise seg på et senere tidspunkt feks. en vannskade som utvikler seg over flere år inne i veggen.

Arealfeil, rettighetsinformasjon og tilbehør ved salget

Vesentlige feilopplysninger om størrelse på tomten, kan også være en mangel. [§3-3]. Tilbehør som vanligvis følger med eiendom, har du krav på, med mindre noe annet er avtalt. [§3-4 og 3-5]. Viser det seg at noen har rettigheter på eiendommen for eksempel en veirett, pant eller at det er byggeforbud på eiendommen, er det en mangel. Det er derfor viktig å studere grunnboken, men megler og selger har plikt til å undersøke og opplyse. [§ 4-17 og 4-18]