Personvernerklæring for Forbrukeradvokaten

Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en selskapsklient, behandler Forbrukeradvokaten personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Forbrukeradvokaten ved daglig leder …

Personvernerklæring for Forbrukeradvokaten Les mer »

Vilkår for Forbrukeradvokaten

Forbrukeradvokaten AS er juridisk ansvarlig. Advokat Ola Fæhn er selskapets hovedansvarlige og har prinsipalansvar for fullmektiger. Forbrukeradvokatens partnere fakturerer en timepris på kr 2.200,- pluss mva = kr 2.750,-. Våre advokater kr 2.000,- pluss mva = kr 2.500,-. advokatfullmektiger fakturerer kr 1.800,- pluss mva = kr 2.250,-. For kunder som ikke er forbrukere faktureres en …

Vilkår for Forbrukeradvokaten Les mer »